Teenagere/ung voksen


At være teenager/ung voksen er nok den mest udfordrende periode i et menneskes liv, og for at kunne ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre som fx ustabil skolegang, misbrug eller anden selvskadende adfærd til det bedre, kan følelsesmæssig spejling og jeg-støtte fra en erfaren psykolog i mange tilfælde gøre en stor forskel.

Plages du derfor af: 

 • egne misbrugsproblemer (alkohol, hash, weekend-stoffer)
 • misbrugsproblemer i den nære familie
 • onlinegaming / computerspil
 • sorg over tabet af nære familiemedlemmer / gode venner
 • kærestesorger
 • problemer med skolegang
 • manglende selvværd / stor usikkerhed om fremtiden
 • social angst / fobier
 • spiseforstyrrelse
 • tvangshandlinger (OCD)
 • forstyrrelse af opmærksomhed og hyperaktivitet (ADHD)

- så har jeg som psykolog, og som tidligere viceforstander på en ungdomsinstitution, arbejdet med mange teenagere (15-23 år), og hvor min primære opgave altid har været at støtte op om den enkelte teenagers svære udviklingsproces fra ung til voksen.

- og deres forældre


For en ung teenager er det oftest meget vigtigt, at forældre er indforstået med, at hvad der samtales om i det lukkede terapeutiske rum vedbliver at være i dette rum, og kun i de tilfælde, hvor den unge selv ønsker at få sine forældre inddraget i den samlede proces, vil der kunne videregives oplysninger til forældrene. Forældre vil, i disse tilfælde, selvfølgelig også få tilbudet om at kunne deltage i familiesamtaler, både individuelt eller sammen med den unge.